Centar za istraživanje mora Rovinj (Institut Ruđer Bošković)

Centar za istraživanje mora Rovinj, znanstvenoistraživačka ustanova Instituta »Ruđer Bošković« iz Zagreba. Ustanovu je osnovao 1891. O. Hermes kao podružnicu Berlinskog akvarija sa zadaćom da matičnu ustanovu opskrbljuje živim materijalom i morskom vodom. Uz pogon akvarija u tadašnjoj Station des Berliner Aquariums bilo je i nekoliko prostorija namijenjenih znanstvenim istraživanjima.

Kako su povoljne mogućnosti rada u Rovinju izazvale veliko zanimanje znanstvenika diljem Europe, zgrada je 1900. znatno povećana, uređen je i manji botanički vrt autohtonoga bilja. Laboratoriji novonazvane Zoologische Station Rovigno opskrbljeni su najsuvremenijim instalacijama i opremom za klasična biološka istraživanja. Vlastitim istraživačkim brodom R. Virchow 1909. i 1911. obavljena su prva sustavna istraživanja planktona na Jadranu. Donacijom P. Schottländera iz Breslaua (Wrocław) izgrađeni su novi istraživački brod Albatross i podmornica Loligo. Tijekom I. svj. rata stanica je bila zatvorena. Nakon rata u ustanovi nazvanoj Stazione zoologica di Rovigno d’Istria i poslije Istituto di biologia marina per l’Adriatico težište je rada bilo na planktološkim i ihtiološkim istraživanjima te na suzbijanju malarije u Istri. Nakon što je 1931. ugovorena zajednička uprava njem. Kaiser-Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften i tal. Reale Comitato talassografico italiano, Institut je nazvan Deutsch-italienisches Institut für Meeresbiologie zu Rovigno i Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d’Istria. Njemačkim ravnateljem imenovan je prof. A. Steuer, a talijanskim M. Sella. Pod vodstvom A. Vatove počinju opsežna kvantitativna istraživanja životnih zajednica morskoga dna u cijelom sjev. i sr. Jadranu. Stalni uposlenici i mnogobrojni gostujući znanstvenici najviše su se bavili taksonomijom, ekologijom i fiziologijom morskih organizama (I. Hämmerling uspio je izvesti presađivanje staničnih jezgara u morskim algama). Od 1932. ustanova objavljuje glasila Thalassia i Note-Notizen. Potkraj II. svj. rata institut je opet zatvoren, znanstvena oprema i knjižni inventar odneseni su u Italiju, te manjim dijelom u Njemačku, a zgrada opljačkana. Institut nastavlja raditi 1948. kao Institut za ribarstvenu biologiju splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a 1952. preuzima ga JAZU i postaje Institut za biologiju mora JAZU. Uz klasična biološka i hidrografska istraživanja, mnogo se radilo na uzgoju kamenica i dagnji. God. 1956. ustanova objavljuje glasilo Thalassia Jugoslavica. U zgradi je 1962. uređen Laboratorij za morsku radiobiologiju Instituta »Ruđer Bošković«. Taj institut i JAZU ugovorili su zajedničku upravu ustanovom, koja 1969. postaje sastavnim dijelom Instituta »Ruđer Bošković« i preimenovana je u Centar za istraživanje mora. Znanstvena i usmjerena istraživanja iz biološke, kemijske i fizikalne oceanologije temelje se na složenom interdisciplinarnom pristupu u okviru nac. i međunar. projekata. Razvijaju se istraživanja iz područ-ja mikrobiologije, toksikologije i morske molekularne biologije, rješavaju se i temeljni problemi uzgoja riblje mlađi i kruženja tvari u sjev. Jadranu. Uvodi se nastavna djelatnost na razini poslijediplomskih studija, održavaju se znanstveni i stručni skupovi. U Centru je uposleno četrdesetak znanstvenika kojih su terenska i laboratorijska istraživanja usmjerena na utvrđivanje stanja i praćenje promjena u ekosustavima sjev. Jadrana, poglavito na biološku raznolikost, onečišćenje mora i pojave eutrofikacije. Centar raspolaže moderno opremljenim istra-živačkim brodom Vila Velebita, motornim čamcima Burin i Triton, knjižnicom s približno 20000 jedinica, bankom osnovnih oceanografskih podataka u nizu od 1969., zoološkom dokumentacijskom zbirkom od 1100 vrsta jadranskih beskralješnjaka i riba te herbarijem s približno 400 vrsta morskih alga i cvjetnica.

http://www.irb.hr/

http://www.irb.hr/

http://www.cim.irb.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

T. Gamulin i dr., 70 godina Biološkog instituta u Rovinju 1891–1961, Thalassia Jugoslavica, 1964, 2; D. Zavodnik, A North Adriatic centenarian: the marine research station at Rovinj, Helgoländer Meeresunters (Hamburg) 1995, 49; isti, The 110th anniversary of the marine research station at Rovinj (Adriatic Sea, Croatia), Curriculum vitae, Periodicum biologorum, 2002, 104.

Slučajna natuknica

Tarantula