Elektroistra

Elektroistra, poduzeće za elektrifikaciju i distribuciju el. energije na području Istre, sa sjedištem u Puli, osnovano 20.XII.1950. Raspolagalo je s 5 trafostanica od 50/10kV, 128 trafostanica od 10//0,4kV, 70km distributivne mreže od 50kV, 280 km nadzemne distributivne mreže od 10 i 3kV, 21km kabelske distributivne mreže od 10 i 3kV, 420km niskonaponske nadzemne mreže i 5km niskonaponske kabelske mreže.

U to doba u Istri je bilo elektrificirano 60% naselja. Iste je godine u Pazinu osnovan područni ured u sastavu kojega su bili jedna trafostanica od 50/10kV i 44 trafostanice od 10/0,4kV, jedan dalekovod od 50kV od Črnoga Kala (Slovenija) do Savičente te dalekovod dužine 27km od Karojbe do Slobodnoga Teritorija Trsta (STT). Poduzeće se 1954. uključilo u Zajednicu elektroprivrednih poduzeća Hrvatske (ZEPH), u koju su bila udružena sva poduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju el. energije. Do 1956. na području djelovanja poduzeća osnivali su se pogonski okruzi: Pula, Pazin, Labin, Rovinj i Motovun. Pogonski okrug Pazin imao je ispostavu Buzet, a Motovun ispostavu Poreč. God. 1957., prema zakonu o elektroprivrednim organizacijama, E., poduzeće za elektrifikaciju Istre, postalo je komunalnim poduzećem za distribuciju el. energije. Svojevrstan eksperiment u organizaciji rada distributivne djelatnosti provodio se 1960-ih, pa su se pogonski okruzi Elektroistre. Pula pretvarali u ekon. jedinice. U lipnju 1963. Elektroistri Pula pripojeno je do tada samostalno poduzeće Elektra Buje, koje je djelovalo na području općina Buje, Umag i Novigrad kao pogon sa samostalnim obračunom. Na poč. 1970-ih postignuta je 100%-tna elektrificiranost područja. Od 1980. do 1990. distributivna mreža proširena je izgradnjom mnogobrojnih objekata na svim naponskim razinama i osuvremenjena mnogim tehn. dostignućima: daljinskim upravljanim postrojenjima, mrežnim tonfrekventnim upravljanjem, prvom izvedbom optičkoga kabela u RH za povezivanje trafostanice sa središtem upravljanja za potrebe daljinskoga vođenja. Javno državno poduzeće Hrvatska elektroprivreda (HEP) osnovano je 28.VII.1990. Od 21.XII.1994. HEP posluje kao dioničko društvo u potpunom i isključivom vlasništvu RH sa sjedištem u Zagrebu. Zadaća je tvrtke proizvodnja, prijenos i distribucija el. energije te upravljanje elektroenergetskim sustavom na području Republike Hrvatske. Središta isporuke el. energije potrošačima distribucijska su područja (DP) koja posluju u sklopu jedne od temeljnih organizacijskih jedinica HEP-a pod nazivom Direkcija za distribuciju. Elektroistra Pula jedno je od 21 DP-a, a u njezinu je sastavu danas sedam pogona: Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin, Buzet i Buje. Granice DP-a podudaraju se s granicama županije. Godišnja prodaja el. energije veća je od milijun MWh. Vršno opterećenje iznosi 211,7MW. Na 35-kilovoltnoj naponskoj razini je 7 potrošača, na 10kV 211, ostalih gosp. potrošača oko 17000, u kategoriji kućanstava 121471 potrošača, odn. kupaca.

http://www.hep.hr/

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply