Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« (FET), Pula

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula (FET), visokoškolska ustanova, članica Sveučilišta u Rijeci do 2006., od kada je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković. Osnovan je rješenjem tadašnjeg Kotara Pula i Savjeta za prosvjetu pri Vladi 30. IV. 1960. kao dvogodišnja Viša ekonomska škola u Puli, za izobrazbu ekonomista.

Inicijativu je pokrenuo 1956. M. Mirković, kada je predložio osnivanje Jadranskog sveučilišta, s pojedinim studijima u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Tada je bilo predviđeno da studij ekonomije bude u Puli, pa se ostvarenjem toga i započelo. Viša ekonomska škola obrazovala je nekoliko godina najprije samo ekonomiste općeg smjera, a 1965. ustrojen je studij po smjerovima: Turizam i ugostiteljstvo, Komercijalni smjer (Marketing) te Računovodstvo i financije. Takva podjela ostala je do 2006. godine u četverogodišnjem fakultetskom studiju. Četverogodišnji studij za diplomirane ekonomiste smjera Računovodstva i financija započeo je s radom 1985., pa je škola tada promijenila ime u Studij ekonomije i turizma, a 1990. ime je ponovno promijenjeno u Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Na FET-u je radilo 30-ak nastavnika u svim znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Bio je ustrojen u 7 katedri: za ekonomske teorije, za financije, za ekonomiku poduzetništva, za računovodstvo, za marketing, za matematiku, statistiku i informatiku te strane jezike. Bilo je upisano oko 900 studenata, redovitih i izvanrednih, a do 2006. ih je od osnutka ustanove diplomiralo više od 5500. Fakultet je imao knjižnicu otprilike s 9000 naslova, knjiga i časopisa. Međunar. suradnja obuhvaćala je veze s nekoliko srodnih ustanova u SAD-u (Orlando, Florida, Lexington, Kentucky), ali i razmjenu studenata i profesora, njihovo sudjelovanje na međunar. skupovima i dr. God. 1988-97. Fakultet je izdavao časopis Gospodarstvo Istre, a od 1998. časopis Ekonomska istraživanja, s međunarodnom strukturom uredništva, recenzenata i autora. Do 1990. bio je izdavač Zbornika radova Znanstvenog skupa „Susreti na dragom kamenu“, a od tada je organizirao međunarodne znan. skupove.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Jardas, Ivo