Filozofski fakultet u Puli

Filozofski fakultet u Puli, visokoškolska ustanova, članica Sveučilišta u Rijeci do 2006., koja je pod tim imenom djelovala od 1998. do 2006.

Provodila je sveučilišne dodiplomske studije iz područja humanističkih znanosti, polja jezikoslovlja, povijesti i glazbene umjetnosti. Imala je pedesetak zaposlenih nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, te oko 500 upisanih studenata na sedam studija.

Od prosinca 2006. sastavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, putem nekoliko odjela: Odjel za humanističke znanosti, Odjel za glazbu, Odjel za studij na talijanskom jeziku. Kao i Visoka učiteljska škola u Puli predstavljala je kontinuitet učiteljskih i nastavničkih škola i studija u Istri, započet učiteljskim školama poč. XX. st., i obnovljen nakon 1945. U Puli je 1961. osnovana Pedagoška akademija, pri čem je iznimno važnu ulogu imao Tone Peruško. Ona je u petnaestak godina osposobila oko 1500 odgojitelja i nastavnika na hrv. i tal. jeziku, na dvopredmetnim studijima razredne nastave, hrv. jezika, povijesti, zemljopisa, biologije, kemije, matematike, fizike, tehničkog obrazovanja. Tal. odsjek činio je posebnu cjelinu u kojoj su studenti tal. nacionalnosti mogli birati i kombinirati bilo koje od spomenutih predmeta. Studij glazb. odgoja otvoren je 1965., razredna nastava postala je jednopredmetnim studijem 1967., postupno su se gasili studij zemljopisa, povijesti, matematike i kemije. Studijska grupa njem. jezika (u kombinaciji s hrvatskim ili talijanskim), otvorena je 1973., nakon dviju godina prestala je djelovati. Pošto je 1975. otvoren studij za odgojitelje predškolske djece, na Pedagoškoj akademiji u Puli ustalilo se pet studijskih grupa: razredna nastava, predškolski odgoj, hrv. jezik i književnost – tal. jezik i književnost, fizika – tehničko obrazovanje i glazb. odgoj.

Reorganizacijom 1978., Pedagoška akademija postala je Osnovnom organizacijom udruženog rada Znanstveno-nastavne djelatnosti Pedagoškog fakulteta u Rijeci, s dvama dvogodišnjim studijima (razredna nastava, predškolski odgoj) i dvama četverogodišnjim (tal. jezik i književnost, glazb. kultura). Taj formalni ulazak u sastav Sveučilišta u Rijeci bio je zametkom fakultetskog ustroja, a nastava se na četverogodišnjim studijima isprva izvodila uz pomoć nastavnika iz Zadra, Zagreba i Ljubljane. God. 1986. Komitet za znanost, tehnologiju i informatiku SR Hrvatske ocijenio je da ta osnovna organizacija prema zahtjevima Zakona o znanstvenoj i istraživačkoj djelatnosti SR Hrvatske ispunjava uvijete za izvođenje znanstveno-nastave djelatnosti, te je preimenovana u Pedagoški fakultet, što je 1988. potvrdio i Komitet za prosvjetu i kulturu SR Hrvatske.

Poč. 1990-ih počelo se raditi na otvaranju novih studija, te je 1992. na glazb. odsjeku otvoren studij harmonike kao solističkog instrumenta (prvi takav fakultetski studij u ovom dijelu Europe), 1994. otvorena su još tri studija u dvopredmetnim kombinacijama: hrv. jezik i književnosti, tal. jezik i književnost, povijest, a 1999. studij lat. jezik i rimska književnost. Kako su 1998. uredbom Vlade RH iz svih pedagoških fakulteta izdvojeni učiteljski i odgojiteljski studiji (razredna nastava i predškolski odgoj), te su osnovane visoke učiteljske škole, tako je i u Puli osnovana Visoka učiteljska škola koja je preuzela navedene studije (na hrv. i tal. jeziku).

Studiji koji su ostali na Fakultetu stvorili su pretpostavke za njegovo preimenovanje u Filozofski fakultet, kojemu su bile otvorene široke mogućnosti daljnjeg razvitka u području jezičnih i pov. znanosti te glazb. pedagogije.

Njegovi su se djelatnici osim nastavom bavili i znan. radom, provodili su znanstvenoistraživačke projekte (nacionalne i međunarodne), objavljivali su znan. i stručne radove. Fakultet je priređivao znan. skupove, seminare, okrugle stolove i tribine, koncerte i glazb. natjecanja, objavljivao znan. časopis Tabula (od 1999), znan. djela, monografije i udžbenike. Na njemu su djelovali Studentski zbor, udruga svih studenata (koji su sudjelovali i u upravljanju Fakultetom), podružnica Međunarodne udruge studenata povijesti (ISHA), Akademski harmonikaški orkestar i pjevački zbor. Surađivao je s filozofskim fakultetima u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Ljubljani, s Muzičkom akademijom u Zagrebu i Sveučilištem u Trstu.

Fakultet je djelovao u bogato urešenoj secesijskoj zgradi (biljni motivi, grbovi istar. gradova, alegorije u reljefima), izgrađenoj 1915. za Ženski licej. U njoj je između I. i II. svj. rata bila srednja škola „Giosuè Carducci“, a od 1961. Pedagoška akademija (i sljedne ustanove).

https://ffpu.unipu.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply