Glazbene škole

Glazbene škole. Osnovne glazbene škole otvaraju se u Istri ugl. 1970-ih. Uz osnovnu i srednju Glazbenu školu »Ivan Matetić Ronjgov« u Puli, postoji još pet osnovnih glazb. škola: u Pazinu, Poreču, Umagu, Rovinju i Labinu, te Glasbena šola Koper.

Osnovna glazbena škola »Slavko Zlatić« u Poreču djeluje od 1974. u sastavu Narodnog sveučilišta. Od samog početka ima harmonikaški, glasovirski i puhački odjel, odjel žičanih glazbala, nastavu glazb. teorije te skupnog muziciranja (zbor, komorni sastavi i orkestar). Od osnutka školu je pohađalo približno 900 polaznika. Učenici nastupaju na internim i javnim koncertima, na prigodnim manifestacijama u Poreču, sudjeluju na državnim i međunar. natjecanjima.

Osnovna glazbena škola u Pazinu, djeluje od 1970. kao područni odsjek Glazbene škole »Ivan Matetić Ronjgov« iz Pule, a 1972. postaje dijelom Narodnog sveučilišta. Obuhvaća nastavu glasovira, harmonike, klarineta, saksofona, flaute i violine, a u njoj djeluju još puhački i harmonikaški orkestar, zbor te vokalna grupa.

Osnovna glazbena škola u Umagu službeno je utemeljena 1972. pri Narodnom sveučilištu, iako je glazbeni tečaj postojao pri učilištu od 1955. Nastava se odvija na tal. i hrv. jeziku, a obuhvaća poduku glasovira, gitare i harmonike; pohađa je oko 90 učenika.

Osnovna glazbena škola u Rovinju započela je djelovati 1976. pri Osnovnoj školi »Vladimir Nazor«. Ima odjele za harmoniku, gitaru, glasovir, klarinet, nastavu iz solfeggia i glazb. teorije te harmonikaški orkestar.

Osnovna glazbena škola u Labinu započela je djelovati 1988. kao područni odsjek glazb. škole iz Pazina, a 1992. se osamostalila te djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Labin. Pohađa je 90 učenika; ima odjele gitare, harmonike i glasovira te harmonikaški orkestar i pjevački zbor. Godišnje održava najmanje 6 javnih koncerata i 8 internih produkcija.

Sve se te škole posebno brinu za izobrazbu nadarenih učenika, koji se po završetku školovanja upućuju na nastavak izobrazbe ugl. u srednju glazb. školu u Puli. U mnogim manjim gradovima postoje privatni tečajevi glazb. izobrazbe ili glazb. tečajevi u sklopu pučkih otvorenih učilišta, a njihovi polaznici imaju pravo polaganja ispita na glazb. školama.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply