Regionalna autonomija

Regionalna autonomija, oblik polit. uređenja dijela države kojim se osigurava poseban državno-prav. status teritorijalne jedinice u odnosu na teritorij države koje je ona sastavni dio. Prema Rokan-Urwinovoj tipologiji regionalističkih pokreta, za taj stupanj autonomističkoga zahtjeva posebno je važno postojanje regionalističke stranke s jakom biračkom potporom, a takav je npr. 1990-ih u Istri IDS, kojemu je r. a., osim transgraničnosti, temeljnim strateškim ciljem.

Programska deklaracija Istarskoga demokratskog sabora iz 1991. spominje borbu demokratskim sredstvima za uspostavu regionalnoga parlamenta i regionalne vlade istar. regije. U skladu s tim na 5. izvanrednom saboru IDS-a u Rovinju 1994. donesene su Rovinjske deklaracije, među njima i Deklaracija o autonomnoj Županiji istarskoj, koja Istarsku županiju definira kao auton. regiju u sastavu Republike Hrvatske, s Istarskim Saborom (Dieta Istriana) kao zakonodavnim te Vladom Županije istarske kao izvršnim tijelom. Ta deklaracija postaje sastavnim dijelom polit. programa IDS-a. Prema sociol. istraživanju provedenom 1995. na području Županije i bivše općine Opatija 61,58% ispitanika opredijelilo se za postojeći županijski političko-terit. ustroj, dok ih je 23,92% dalo prednost auton. regiji kao poželjnijem obliku političko-terit. organizacije Istre.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

LIT: B. Banovac, Društvena pripadnost, identitet, teritorij: sociološko istraživanje regionalne pripadnosti u Istri, Rijeka 1998.

Slučajna natuknica

Porečka skupina