Lučka kapetanija Pula

Lučka kapetanija Pula, drž. upravna ustanova u pomorstvu, sa sjedištem u Puli, koja na području Istarske županije obavlja poslove propisane zakonima i međunar. konvencijama: stručne poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnome moru, poslove traganja i spašavanja na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pom. dobrom, vođenje upisnika brodova i očevidnika brodica, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu, izdavanje pom. knjižica, utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu i dr. Dio je sustava lučkih kapetanija, danas podređenih Upravi za pomorstvo Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske.

Ima područne jedinice (lučke ispostave) u Umagu, Novigradu, Poreču, Rovinju, Raši i Rapcu. Na čelu joj je lučki kapetan (od 1978. Josip Lazarić). Poslovi nadzora plovidbe i plovila poznati su od ant. doba, kad ih je obavljao pom. prefekt. Od XIII. st. Pula je bila obvezna etapa na putu prema Veneciji, pa je u XV. st. admiral mlet. arsenala dao nalog da se brodovi na putu za Veneciju zadržavaju u Puljskom zaljevu tri dana radi opskrbe hranom i uzimanja peljara za Veneciju. Nadzor nad brodovima za boravka u Puli vodio je mlet. providur. Nakon 1815. austr. je vlast ustrojila lučke kapetanije kao organe nadležne za održavanje luka i nadzor nad brodovima i članovima posade. Tada je Pula bila nevažna luka, ovisna o lučkoj kapetaniji u Rovinju. Tek 1850. utemeljena je središnja pom. služba u Trstu, s područnim lučkim kapetanijama, agencijama i ispostavama. Pula je ostala ovisnom o lučkoj kapetaniji u Rovinju, a ispostave su postojale u Budavi, Verudi i Medulinu. Zgrada lučke kapetanije u Puli sagrađena je 1870., kad je Pula već bila ratna luka. Austro-ugarskom nagodbom 1867. preustrojena je i lučka služba. U Rijeci je za tadašnje Ugarsko primorje utemeljena mađarska pom. vlada, a u austr. Puli organizirana je lučka služba. Pula je kao ratna luka i arsenal unaprijeđena u lučku deputaciju i zdravstveni pom. sanitet, s ekspoziturama u Medulinu, Fažani, Verudi, Budavi i Krnici. Pod tal. vlašću Pula je zadržala rang lučke kapetanije i ovlast nad podređenim lučkim uredima od Savudrije do Plomina. U II. svj. ratu osnovana je lučka služba za oslobođene krajeve, pa je uz lučku kapetaniju u Zadru i Rijeci utemeljena i lučka kapetanija u Puli. Ondje je najprije djelovala vrlo kratko, tj. do osnutka Zone A, zatim je bila u Rijeci do rujna 1947., a onda je nastavila raditi u Puli kao samostalna lučka kapetanija u sklopu tadašnje Uprave pomorstva u Splitu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply