Luka Pula d.o.o.

Luka Pula d. o. o., trg. društvo za prekrcaj i skladištenje brodskog i ostaloga tereta te druge usluge u pom. prometu. Pravni je sljednik Transportno-špediterskoga poduzeća Lokošpedit, osnovanoga 1948. Od 1962. djeluje kao Poduzeće luke Pula, s djelatnostima održavanja i izgradnje luke, pretovara i uskladištenja robe, te ostalih usluga u prometu roba i putnika.

Okosnica razvoja i uspona bila je kupovina lokacije Molo carbone 1972. Znatnim radovima na uređenju, izgradnji i dogradnji infrastrukturnih i suprastrukturnih objekata, taj prostor s ukupnom površinom od 7 ha, s izgrađenom obalom i gatom dužine 160/120m, prosječne dubine 7 do 9m, omogućava kvalitetan prihvat konvencionalnih tereta. Lokacija Molo carbone u cjelini ima status slobodne zone s djelatnostima pretežito proizvodnoga karaktera, a u njoj radi oko 500 radnika.

Pulska luka prirodno je zaštićen velik lučki bazen. Najveći uspon imala je pod austr. vlašću, kada je kao središnja ratna luka Monarhije postala i najvećom pom. jadranskom i sredozemnom bazom. Od tog je razdoblja, s naglim i općim razvojem grada, teretni i putnički lučki promet neprekidno rastao sve do II.svj. rata. Nakon rata, zbog loših kopnenih prom. veza sa zaleđem, Pula više nije mogla biti konkurentna Rijeci, Trstu, a poslije ni Kopru. Gospodarska struktura u lučkom bazenu podijeljena je u javnoprom. sadržaje luke (teretna sa slobodnom zonom Luka Pula d. o. o. i putnička luka) i više luka posebne namjene (industrijske, trgovačke, nautičke i vojne). Dalji razvoj lučkih aktivnosti Pule usmjeren je pretežito na putnički promet, zadržavajući gosp. djelatnosti luka posebnih namjena unutar lučkoga bazena.

http://www.lup.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply