Rezultati pretraživanja za: "trst"

Trstu je sjedište rafinerije nafte, terminala za Transalpski naftovod (Trst–Ingolstadt u Njemačkoj), brodograđevne industrije, tvornice brodskih strojeva, elektrotehničke, prehrambene, duhanske

Trstenik, naselje na Ćićariji (45°29′N; 14°9′E; 697 m nadm. vis.); 4 st. (2001), 8 km sjeverozapadno od općinskoga središta Lanišća.Smješteno je na cesti koja od Lanišća vodi za Dane i Vodice, u blizi

...Trstu (u posljednjem razdoblju Federazione fra Consorzi in Trieste i Federazione fra Società Cooperative, Economiche e di Credito in Trieste), organizirani savez zadruga. O

Trstu (Zoologische Station in Triest), zoološki zavod koji je djelovao u Trstu 1875-1915. Osnovalo ju je austrijsko Ministarstvo za bogoštovlje i nastavu radi oceanografskih istraživanja jadranske flo

Trsta (STT), područje Trsta, Slovenskog primorja i sjeverozapadne Istre koje je 1947.–54. imalo poseban međunarodnopravni status. Savezničkim ugovorom o miru s Italijom (Pariški mirovni ugovo

Trstu  (Governo del Litorale in Trieste, 1814-50); Namjesništvo za Primorje u Trstu  (Luogotenenza del Litorale in Trieste, 1850-1921); Gradski i provincijski sud u Trstu  (Giudizio civico e provincia

Trst, 1930 – Trst, 2002). Specijalizirao se za građev. slikarsku restauraciju, nastavljajući djelatnost kojom se bavio njegov otac Narciso.Živio je u Trstu te više desetljeća surađivao sa službom za z

Trst 1853), L'uomo di mare alla direzione di un piroscafo - Schizzo marittimo (Trst 1855); Gioie e sofferenze della vita marina (Trst 1863), Pensieri e reminescenze (Trst i Pula 1899) te posmrtno Cast

Trst, 13.VII.1944.). Nakon što je završio učiteljsku školu u Kopru, radio je kao učitelj u Trstu. Bavio se pitanjima školstva i objavljivao stručne članke (Slovensko šolstvo v Trstu, 1911.) te sas

Trst, 2.V.1839. - Trst, 17.II.1906.). Skladao je duhovnu glazbu (nabožne pjesme, više misa). Djelovao je u Trstu kao orguljaš u crkvama Santa Maria Maggiore i Sant'Antonio te bio vlasnik stolar

Trst, 11.III.1886.). Brat blizanac Mate (Matka), s kojim se zajedno školovao u Rijeci i Zagrebu (gimnazija), te u Gorici i Trstu (bogoslovija). Zaređen 1853., neko je vrijeme službovao u Bujama kao

Trst, 27.III.1962.). Osnovnu te obrtnu i trgovačku školu pohađala je u Trstu. Sa 16 godina prvi put je nastupila u skupini Jake Štoke. U sezoni 1912.-13. ugovorno je bila angažirana u profesionalno

Trst, oko 270. - Trst, 28. V. 284), mučenik, suzaštitnik grada Trsta, sa sv. Justom. Rođen je u kršćanskoj obitelji. Još kao mladić napustio je grad da bi se povukao u pećinu na Krasu. Tamo je u sa

Trst, 25.III.1911.). Završivši Visoku školu za poljoprivredu i šumarstvo u Beču službovao je u Postojni. Potom je postao šumarski povjerenik u Gorici, a 1895. državni šumarski nadzornik u Trstu. Bi

Trst, 1975). Završio je industrijsku školu u Trstu, a slikarstvo je studirao u Veneciji (Accademia di Belle Arti) i zatim u Beču (Kunstgewerbeschule). Dugo je živio u Goriziji, gdje je radio kao nasta

Trst, 19.VII.1955.). Djetinjstvo je proveo u Labinu. Studirao je u Trstu i Grazu, a zatim je radio u školama u Kopru, Trstu, Firenci i Rijeci. Od 1920-ih i za II.svjetskog rata živio je u Labinu, g

Trsta. Imenovan je senatorom u drugoj polovici II. st. čime je postao prvim tršćanskim senatorom u povijesti Rimskog Carstva. Tergeste (Trst) je 178. godine pr. Kr. postao rimski castrum obzirom na zn

Trst, 1645). Tiskarstvo je izučio u Veneciji, gdje je 1610-17. imao tiskaru. God. 1614. došao je u Kopar i ondje 1620. osnovao tiskaru, koja je djelovala do 1624., kada se odselio u Trst.  Otišao je

Trsta, 2.XI.1971.). Pohađao je njemačku gimnaziju u Trstu i bogosloviju u Gorici. Bio je kapelan u tršćanskom predgrađu Rojanu (Roiano), potom župnik u Ricmanjama (San Giuseppe della Chiusa) kraj T

Trst, 30.VIII.1878. - Beograd, 8.III.1955.). Doktorirao je pravo u Beču (1901.), a potom službovao u Trstu i u odvjetničkom uredu Matka Laginje u Puli (1902.-04.). Godine 1910. postao je predsjedni