Endemi

Endemi su biljne i životinjske svojte (vrste) rasprostranjene na geografski ograničenom području. Ima ih i u istarskoj flori i fauni, više kopnenoj nego morskoj, a osobito su njima bogati planinski dijelovi Poluotoka i kraške špilje. Uz biološku raznolikost važan su element u vrednovanju okoliša, pa njihovoj zaštiti valja posvetiti veću pozornost.

Na fotografiji: učkarski ili Tommasinijev zvončić (Campanula tommasiniana), jedan od endema istarske flore (preuzeto s internetskih stranica Parka prirode Učka http://in-cro.com/listing/park-prirode-ucka/)