Sto godina Labinske republike

Ožujak je mjesec u kojem se prije točno sto godina zgodila Labinska republika, samouprava nastala pobunom rudara. Počela je 2.III.1921. štrajkom rudara Labinšćine zbog fašističkog zlostavljanja njihovog sindikalnog vođe, a ugušena oružanom akcijom talijanskih vojnih i redarstvenih snaga 37 dana kasnije.