Vino

Mjesec studeni u Istri je najčešće novembar ili martinšćak/martišnjak. Potonji naziv dolazi od blagdana sv. Martina, popularne Martinje koja "pada" 11. dana u mjesecu, a najpoznatija je kao pučka svetkovina mladoga vina. Vino je, pak, jedan od istaknutih proizvoda istarske poljoprivrede, vinogradarstvo i vinarstvo su i predmet znanstvenih istraživanja i studija, a vinska kultura zapaženi dio turističke ponude Istre.

Ilustracija iz fotoarhive Glasa Istre, snimio Slaven Radolović