Narodnooslobodilačka vojska u Istri

Travanj 1944. razdoblje je u kojem i na formalnoj razini jača Narodnooslobodilačka vojska u Istri. Tijekom toga mjeseca osnovana je Prva istarska brigada "Vladimir Gortan", talijanska partizanska brigada "Garibaldi" i bataljun "Pino Budicin", I. partizanski odred "Učka", II. puljski partizanski odred... U narodnooslobodilačkoj borbi sudjelovalo je blizu 29 tisuća Istrana od kojih je oko pet tisuća poginulo u borbama.

Postrojavanje Prve istarske brigade "Vladimir Gortan" na Učki 1. 4. 1944.