Nadmetanja kopljanika na konjima

Obnovljena Trka na prstenac, nadmetanje kopljanika na konjima, u Barbanu se mahom održava u kolovozu, iako se nekadašnja viteška igra iz koje je potekla uobičajeno održavala o blagdanu Duhova. Prva obnovljena Trka održana je prije 45 godina, 17. 8. 1976. Slična se replika starog viteškog nadmetanja od 2007. održava početkom rujna u Poreču pod nazivom Giostra, u sklopu istoimenog povijesnog festivala.

Svečano postrojavanje sudionika Trke na prstenac 2015. godine (fotografija vlasništvo Glasa istre, snimio Danilo Memedović)