Tramvaji

Danas u Istri nema nijednog tramvaja, a prije sto godina prometovali su u čak tri istarska grada. Prva je tramvaj dobila Pula, u ožujku 1904., četiri godine kasnije Opatija, a nakon još četiri godine i Piran. Opatijski tramvaj ukinut je u ožujku 1933., pulski godinu dana kasnije, a piranski je prometovao sve do konca kolovoza 1953.

Svečano otvorenje pulskog tramvaja u ožujku 1904.