Arhivi

Arhivi su ustanove koje prikupljaju, čuvaju i pripremaju za uporabu dokumente, spise, isprave i drugo pisano gradivo nastalo djelovanjem javnih i privatnih ustanova, pravnih i fizičkih osoba. U Istri danas djeluju dvije takve javne ustanove, Državni arhiv u Pazinu i Pokrajinski arhiv Koper – Archivio Regionale di Capodistria, te Biskupijski arhiv u Poreču, ali se razna povijesna građa s istarskom tematikom nalazi i u mnogim drugim arhivima izvan Poluotoka

Detalj iz depoa u Kaštelu Državnog arhiva u Pazinu (fotografija vlasništvo Glasa iustre, snimio Milivoj Mijošek, 2012.)