Biskupije u Istri

Na istarskom poluotoku Katolička crkva danas upravno djeluje kroz četiri biskupije - Tršćansku, Koparsku, Porečku i pulsku te Riječku - u kojima je oko 180 župa. Nekoć je na istarskom području u različitim razdobljima bilo više dijeceza (Novigradska, Pićanska, vjerojatno i Cissanska, a posjede je imala i Freisinška) ili su današnje bile drugačije organizirane, pa su Porečka i Pulska biskupija bile odvojene, a Tršćanska i Koparska u jednom razdoblju ujedinjene. Najstarijom se drži Porečka biskupija, čiji se počeci datiraju u III. stoljeće s prvim biskupom sv. Maurom, a najmlađa je Riječka, utemeljena tek 1925., koja od 2000. ima status nadbiskupije.

Prikaz sv. Maura, prvog biskupa u Istri, na mozaiku iz VI. stoljeća u apsidi porečke katedrale (Eufrazijeve bazilike)