Lječilišta i zdravstveni turizam

Osim Istarskih toplica, lječilišta koje svoje terapeutske vrijednosti zahvaljuje termalnim izvorima u dolini Mirne, zdravstveni turizam u Istri uglavnom je povezan s morem, sredozemnom klimom i njihovim pozitivnim učinicima na zdravlje ljudi. Njegovi počeci sežu u posljednja desetljeća 19. stoljeća, kada se na Opatijskoj rivijeri otvara više sanatorija s medicinskim uređajima za liječenje i oporavak. Na zapadnoj obali Istre prije 135 godina otvoreno je u Rovinju klimatsko morsko lječilište Maria Theresia Seehospiz, tada namijenjeno bolesnoj djeci, danas Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“. Godine 1891. u Portorožu je izgrađeno prvo lječilište za primjenu talasoterapije, a početkom 20. stoljeća morska su lječilišta djelovala i u Savudriji i Ankaranu.

Klimatsko morsko lječilište u Rovinju, na području Sv. Pelagija, svečano je otvoreno 22. 5. 1888., kao Erzherzogin Maria Theresia Seehospiz der Stadt Wien