Muzeji i muzejske zbirke

Muzeji i muzejske zbirke, kao organizirana prikupljanja i čuvanja umjetničkih, povijesnih i općekulturnih predmeta koji svjedoče o prirodnoj i društvenoj prošlosti i sadašnjosti, u Istri sežu na početak XIX. st., kad su u Puli kameni spomenici iz rimskog doba prikupljeni u Augustov hram i njegovu okolicu. Prva prava muzejska ustanova bila je Arheološka zbirka Istarskoga društva za arheologiju i zavičajnu povijest u Poreču (1884.), u koju su dospjele privatne zbirke Scampicchio i Luciani kao njezina osnovna jezgra. Gradski muzej u Puli osnovan je 1903.

Narodni muzej u Labinu