Čermelj, Lavo

Čermelj, Lavo, fizičar i publicist (Trst, 10.X.1889 - Ljubljana, 26.I.1980). U Trstu je pohađao njem. gimnaziju, a u Beču studirao te 1914. doktorirao iz fizike. Potom je do 1923. radio u tršćanskim školama. 

 

U Jugoslaviju je emigrirao 1929. te je do 1937. radio u Ljubljani u gimnaziji i u Manjšinskom inštitutu (Institut za manjine), osnovanu 1925. Sustavno je skupljao i objavljivao gradivo o položaju slov. i hrv. manjine pod Italijom. Nakon napada na Jugoslaviju tal. su ga vlasti uhitile i na drugom tršćanskom procesu osudile na smrt, a presuda je potom preinačena u doživotni zatvor. Kaznu je izdržavao na Elbi do 1944., kada je uz pomoć Crvenoga križa došao u Trst i priključio se partizanima. Od 1945. radio je u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu te kao stručnjak sudjelovao na mirovnim konferencijama u Londonu (1945) i Parizu (1946). Njegovo djelo Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama (1965) te Cadastre National de l'Istrie, koji je uređivao, prevedeni su na veće svj. jezike, te su temeljem proučavanja povijesti Slovenaca i Hrvata pod Italijom.

LIT.: D. Lavrenčič, Dr. Lavo Čermelj. Slovenski znanstvenik, fizik in publicist, Ljubljana 1999.
E. Pelikan, Istarska enciklopedija