Savnik, Roman

Savnik, Roman, geograf, karstolog, urednik (Ljubljana, 11.II.1902 - Ljubljana, 21.X.1987). Diplomirao geografiju i povijest te 1925. doktorirao geografiju u Ljubljani.