Cavalli, Jacopo

Cavalli, Jacopo, svećenik, jezikoslovac, povjesničar (Campeglio kraj Faedisa, Udine, 4.VII.1839. - Trst, 28.VI.1919.). Po završetku sjemeništa u Udinama i Gorici zaređen je i prva mu je služba, kao župnoga pomoćnika, bila u Oprtlju i Završju, a od 1867. u Kopru. Od 1868. do smrti živio je i radio u Trstu, kao nastavnik vjeronauka u pučkim školama, a zatim i talijanskog jezika i književnosti u ženskom liceju, gdje je kasnije bio i ravnateljem.