Flavijevska cesta (lat. Via Flavia)

Flavijevska cesta (lat. Via Flavia), antička cesta koja je polazeći iz Akvileje povezivala tri rim. kolonije u Istri. Prolazila je zaleđem Kopra prema Bujama preko brdovite unutrašnjosti, zatim kraj Ponte Portona preko Mirne; potom je relativno ravnim potezima išla do Poreča i od Poreča do Lima te preko Bala do Pule.