Jadranski zbornik

Jadranski zbornik, periodička publikacija s prilozima za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara (od 1963), utemeljena 1956. djelovanjem Društva za povijest i kulturna pitanja Istre u Puli i Podružnice Povijesnoga društva Hrvatske u Rijeci.

Za hrv. arheologiju i historiografiju bio je to važan korak u sustavnom izdavanju novih rezultata znanosti i promicanju arheoloških, pov. i etnogr. istraživanja, revidiranju i sintetiziranju dostupnoga znanja te okupljanju intelektualnih snaga Rijeke i Pule. U razdoblju od 1956–72. zbornik su zajednički izdavali Povijesno društvo Hrvatske – Podružnice u Rijeci i Puli, 1973–91. Povijesno društvo Istre u Puli i Povijesno društvo Rijeke te od 1992. Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre u Puli i Povijesno društvo Rijeke. Odgovorni urednici bili su: V. Bratulić (1956–75), B. Marušić (1976–81); gl. urednici: V. Bratulić (1976–81), B. Marušić (1982–85), Mihael Sobolevski (1986–91., 1996–97) i Vesna Girardi Jurkić (1992–95., 1998–). Urednički odbor činili su mnogi istar. znanstvenici. Zbornik je sadržajno posvećen povijesnoj i geopol. problematici zap. Hrvatske: razdoblje prapovijesti, grč. i rim. doba, razdoblje Bizanta i franačke vlasti, naseljavanje slav. i hrv. etnikuma, pojava i razvitak kršćanstva, crkva i crkv. organizacije, život u srednjovj. komunama i kaštelima, političko-državnoupravne mijene i razgraničenje država i njihovih upravnih jedinica od ranoga sr. vijeka do suvremenosti, latiničko i glagoljičko pismo, važnost naobrazbe, sakralno i profano graditeljstvo, urbanizacija prostora kroz stoljeća, povijest tiska, razvitak manufakture, industrije, brodarstva, prometa, veza i trgovine, njegovanje nac. svijesti, prilike u I. i II. svj. ratu, fašizam i antifaš. borba, rješenje krize između Italije i Jugoslavije i dr. Do 2004. tiskano je 18 svezaka i to kao jednogodišnjaci (1956–58), dvogodišnjaci (1959–62., 1990–91., 1996–97), trogodišnjaci (1963–65., 1970–81) i četverogodišnjaci (1966–69., 1982–89., 1992–95., 1998–2001), u nakladi 600–1000 primjeraka. Dio arheol. članaka posebno je bio uvezivan do 1991. u Građe i rasprave, izdanje Arheološkoga muzeja Istre u Puli. Zbornik se razmjenjuje sa 150 ustanova u inozemstvu.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Munić, Bibliografija »Jadranskog zbornika« od god. I./1956 – god. l4./1991. godine, Jadranski zbornik, 1996–97, 17.