Grdoselski ulomak, (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Slaven Radolović), 2010.

Grdoselski ulomak

Grdoselski ulomak, dio glagoljskog natpisa iz XII. st. uklesana u kamen.

Među najstarijim je hrvatskoglagoljskim epigrafskim spomenicima. Nađen je krajem XIX. st. uzidan u zid župnoga dvora, a Branko Fučić ga je 1949. izvadio i prenio u župnu crkvu te 1959. objavio u stručnoj literaturi. Pretpostavlja se da je izvorno pripadao crkvi sv. Ane.

Natpis je uklesan znakovima glagoljskoga pisma na prijelazu iz oble glagoljice u uglatu (formativno razdoblje). Spominje posvetu nekoga oltara (»prekrst«) ili postavljanje svetih moći dviju svetica u oltar dok je crkvom upravljao pop Golob iz Tinjana, kapelan kneza Pankracija: Ъ OLTARĚ / Ъ S(VE)TAMA / GOLOBЪ S TINA(NA) / A PANЪGRAC.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Branko Fučić, „Grdoselski ulomak. Prilog kulturnoj geografiji istarskog glagolizma“, Starohrvatska prosvjeta, III, 7, 1959., 185-213; isti, Glagoljski natpisi, Djela JAZU, knj. 57, Zagreb 1982.

Slučajna natuknica

Plominski natpis