Plominski zaljev (Plominska vala), (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Branislav Danevski)

Plominski zaljev (Plominska vala)

Plomȋnski zaljev (tradicionalno Plomȋnska vȁla, tal. Valle di Fianona), uski zaljev na istočnoj obali Istre, podno naselja Plomin.

Nalazi se na južnom rubu Velih vrata u Kvarneru, a vala je nastala potapanjem donjeg dijela Plomȋnske drȁge. Dugačka je oko 3,5 km, široka do 300 m, dubina mora na ulazu je oko 50 m dočim je sam završetak vale plitak i muljevit. Obale su stjenovite, vapnenačke, strme, visine i do 350 m. Južna obala je ogoljela, sjeverna šumovitija. Na sjeveroistočnom rubu vale je rt Mašnjak sa svjetionikom, a ponad njega, na izbočini Veršok (Vršak), je vidikovac na državnoj cesti D66 PulaMatuji (Rijeka). Na samom kraju vale je naselje Plomin Luka (tradicionalno Pȍrat, Plomȋnski Porat), a u neposrednoj blizini Termoelektrana Plomin.

Uz Porat je pristanište za manje brodove i privezišta za barke, a u blizini je i šljunčana plaža Kopakabana. Od Porta gotovo do rta Mašnjak izgrađena je široka šetnica.

S južne je strane zaljeva, otprilike na polovici, pristanište (terminal) za istovar ugljena za potrebe elektrane, do koje je postavljena pokretna traka.

Uvali je u rimsko doba bilo naselje Flanona (na mjestu današnjega Porta) po kome se Kvarnerski zaljev nazivao Flanatički (Sinus Flanaticus).

U Plominsku valu otječu vode Boljunšćice nakon što je do nje 1932. probijen 4,25 km dugačak tunel iz Čepićkoga polja (do tada jezera). Time je kraj vale jako naplavljen muljem te je uništena dotadašnja luka.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Dario Alberi, Istria – storia, arte, cultura, Trieste 1997., 267-268; „Plominski zaljev“, Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021., http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48791, pristupljeno 15. 11. 2022.; HEP Proizvodnja, Industrijska luka Plomin, Plomin 2022.

Slučajna natuknica

Čepićko polje