Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, znanstvenoistraživačka ustanova koja se bavi temeljnim i primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi i turizmu. Odluku o osnivanju ustanove koja bi se bavila problemima poljoprivrede kao najvažnije gosp. grane donio je Istarski sabor 5.IX.1874; u travnju 1875. započela je djelovati Pokrajinska vinarsko-voćarska stanica (Stazione eno-pomologica provinciale) sa sjedištem u Poreču.

God. 1883. pri stanici je osnovana prva poljoprivredna škola u Istri (Poljoprivredna škola u Poreču), čime se istraživačka djelatnost ustanove proširila i na obrazovnu. Tijekom postojanja ustanova je mijenjala nazive, a pod sadašnjim imenom djeluje od 1989. Prvi je ravnatelj bio Emil von Mayerbach (1875), a 1882–99. ustanovu je vodio svj. stručnjak C. Hugues, koji se zauzimao za djelovanje Instituta na polju istraživanja, primjene i obrazovanja. Institut je od osnutka rješavao probleme istar. poljoprivrede: uzgoj vinove loze na amer. podlozi, zaštita vinograda od bolesti (peronospora, pepelnica i dr.), obnova vinograda i uvođenje vrsnih sorata vinove loze, poboljšanje proizvodnje vina i agrotehničkih mjera u voćarstvu (posebno u maslinarstvu), osuvremenjivanje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i dr. Suvremena znanstvenoistraživačka djelatnost Instituta (tadašnjega Poljoprivrednoga znanstvenoga centra) započela je 1984. Gl. su predmeti istraživanja 1986−95: istraživanje i razvoj primjene nekonvencionalnih izvora energije za zagrijavanje stakloplastenika, tehnologija proizvodnje i upotreba krmnoga bilja, istraživanja optimalnoga sustava gospodarenja travnjacima u brdsko-planinskom i mediteranskom području, ampelografska istraživanja i selekcija sorata vinove loze, integralna zaštita vinograda, uvjeti za proizvodnju i preradbu poljop. proizvoda u Istri i mogućnost razvoja agrokompleksa Istre, genetski i gosp. resursi loze roda Vitis u Istri i banka gena, makromenadžment i marketing u poljoprivredno-prehrambenom sustavu Istre i Hrvatskoga primorja, smjernice razvoja turizma Istre i turist. baza podataka, zbrinjavanje otpada u priobalju s energetskog i ekološkog stajališta te sustav upotrebe krme u rubnim ekološkim područjima. Projekte je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, a Institut je ostvario i razvojne projekte drugih investitora: ratarske i povrtlarske kulture, selekcija u stočarstvu, zaštitna sredstva i gnojiva, proizvodnja u plastenicima i staklenicima, pčelarska proizvodnja, navodnjivanje, turizam, ugostiteljstvo, organizacija, upravljanje, informacijski sustavi i dr. Institut je 1996–2000. radio na znanstvenoistraživačkim programima iz svoje trajne djelatnosti, koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH te na projektima primijenjenih istraživanja, koje je financiralo Ministarstvo poljoprivrede RH. Trajna djelatnost Instituta obuhvaća dva znanstvenoistraživačka programa: prirodni i gosp. resursi poljoprivrede u Istri (genetski i gosp. resursi roda Vitis i banka gena te seljačka obiteljska gospodarstva), turist. ponuda Istre i restrukturiranje. Institut se bavi i primijenjenim znan. istraživanjima na problemima proizvodnje autohtonih kultivara vinove loze, loznih podloga i maslina, uzgojnih oblika vinove loze, autohtonosti i vrsnoće maslinova ulja, proizvodnje rakija i dr. Poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama poljoprivrednika trajno pruža usluge savjetovanja i analize vina, rakija, maslinova ulja i tla, postavljanja i praćenja pokusa na gospodarstvima te prenošenja znanja o tehnološkim dostignućima u proizvodnji vina, maslinova ulja, opremanju objekata, trženju proizvoda i dr.

Institut je organizacijski podijeljen u pet odjela: Upravu, Zavod za poljoprivredu i prehranu (ujedinjuje biotehničko istraživačko područje: vinogradarstvo, vinarstvo, maslinarstvo i povrćarstvo te laboratorijske pokuse i analize), Zavod za ekonomiku i razvitak u poljoprivredi (ekonomika, razvoj i organizacija u poljoprivredi, zaštita i uređenje ruralnoga prostora), Zavod za turizam (razvoj, ekonomika i organizacija turizma), Pokusno poljoprivredno imanje s vinifikacijom, uljarom i meteorološkom postajom. Pri Institutu je knjižnica od 12000 naslova, CARNet i LAN računalna mreža. Institut surađuje s mnogim znan., obrazovnim i stručnim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu: agronomskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku, Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, fakultetima ekonomije i turizma u Puli i Opatiji, Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, Istituto agrario di San Michele i Istituto sperimentale per la viticoltura iz Italije i dr., te s državnim i županijskim organizacijama i udrugama poljoprivrednika.

http://www.iptpo.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

A. S. Ilak Peršurić, J. Šehanović, Đ. Peršurić, The Influences of Scientific and Educational Institutions on Agricultural Development, u: Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri, Zbornik radova, Poreč 1999; Đ. Žutinić, A. S. Ilak Peršurić, J. Šehanović, Population Migrations and Implications on Rural Areas – Case Study of Istra County, ibid.; M. Legović, Uzroci zaostajanja poljoprivrede Istre, Poreč 2000.

Slučajna natuknica

Sancin, Ivan