Sjedište porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam, (snimio Goran Prodan), 2021.

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, znanstvenoistraživačka ustanova koja se bavi temeljnim i primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi i turizmu.

Odluku o osnivanju ustanove koja bi se bavila problemima poljoprivrede kao najvažnije gospodarske grane donio je Istarski sabor 5.IX.1874.; u travnju 1875. započela je djelovati Pokrajinska vinarsko-voćarska stanica (Stazione eno-pomologica provinciale) sa sjedištem u Poreču. Godine 1883. pri stanici je osnovana prva poljoprivredna škola u Istri (Poljoprivredna škola u Poreču), čime se istraživačka djelatnost ustanove proširila i na obrazovnu. Tijekom postojanja ustanova je mijenjala nazive, a pod sadašnjim imenom djeluje od 1989. Prvi je ravnatelj bio Emil von Mayerbach (1875.), a 1882.–99. ustanovu je vodio svjetski stručnjak Carlo Hugues, koji se zauzimao za djelovanje Instituta na polju istraživanja, primjene i obrazovanja.

Institut je od osnutka rješavao probleme istarske poljoprivrede: uzgoj vinove loze na amer. podlozi, zaštita vinograda od bolesti (peronospora, pepelnica i dr.), obnova vinograda i uvođenje vrsnih sorata vinove loze, poboljšanje proizvodnje vina i agrotehničkih mjera u voćarstvu (posebno u maslinarstvu), osuvremenjivanje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i dr. Suvremena znanstvenoistraživačka djelatnost Instituta (tadašnjega Poljoprivrednoga znanstvenoga centra) započela je 1984. Glavni su predmeti istraživanja 1986.−95.: istraživanje i razvoj primjene nekonvencionalnih izvora energije za zagrijavanje stakloplastenika, tehnologija proizvodnje i upotreba krmnoga bilja, istraživanja optimalnoga sustava gospodarenja travnjacima u brdsko-planinskom i mediteranskom području, ampelografska istraživanja i selekcija sorata vinove loze, integralna zaštita vinograda, uvjeti za proizvodnju i preradbu poljop. proizvoda u Istri i mogućnost razvoja agrokompleksa Istre, genetski i gospodarski resursi loze roda Vitis u Istri i banka gena, makromenadžment i marketing u poljoprivredno-prehrambenom sustavu Istre i Hrvatskoga primorja, smjernice razvoja turizma Istre i turističkih baza podataka, zbrinjavanje otpada u priobalju s energetskog i ekološkog stajališta te sustav upotrebe krme u rubnim ekološkim područjima. Projekte je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a Institut je ostvario i razvojne projekte drugih investitora: ratarske i povrtlarske kulture, selekcija u stočarstvu, zaštitna sredstva i gnojiva, proizvodnja u plastenicima i staklenicima, pčelarska proizvodnja, navodnjivanje, turizam, ugostiteljstvo, organizacija, upravljanje, informacijski sustavi i dr.

Institut je 1996.–2000. radio na znanstvenoistraživačkim programima iz svoje trajne djelatnosti, koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH te na projektima primijenjenih istraživanja, koje je financiralo Ministarstvo poljoprivrede RH. Trajna djelatnost Instituta obuhvaća dva znanstvenoistraživačka programa: prirodni i gospodarski resursi poljoprivrede u Istri (genetski i gospodarski resursi roda Vitis i banka gena te seljačka obiteljska gospodarstva), turistička ponuda Istre i restrukturiranje. Institut se bavi i primijenjenim znanstvenim istraživanjima na problemima proizvodnje autohtonih kultivara vinove loze, loznih podloga i maslina, uzgojnih oblika vinove loze, autohtonosti i vrsnoće maslinova ulja, proizvodnje rakija i dr. Poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama poljoprivrednika trajno pruža usluge savjetovanja i analize vina, rakija, maslinova ulja i tla, postavljanja i praćenja pokusa na gospodarstvima te prenošenja znanja o tehnološkim dostignućima u proizvodnji vina, maslinova ulja, opremanju objekata, trženju proizvoda i dr.

Institut je organizacijski podijeljen u pet odjela: Upravu, Zavod za poljoprivredu i prehranu (ujedinjuje biotehničko istraživačko područje: vinogradarstvo, vinarstvo, maslinarstvo i povrćarstvo te laboratorijske pokuse i analize), Zavod za ekonomiku i razvitak u poljoprivredi (ekonomika, razvoj i organizacija u poljoprivredi, zaštita i uređenje ruralnoga prostora), Zavod za turizam (razvoj, ekonomika i organizacija turizma), Pokusno poljoprivredno imanje s vinifikacijom, uljarom i meteorološkom postajom. Pri Institutu je knjižnica od 12.000 naslova, CARNet i LAN računalna mreža.

Institut surađuje s mnogim znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu: agronomskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku, Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, fakultetima ekonomije i turizma u Puli i Opatiji, Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, Istituto agrario di San Michele i Istituto sperimentale per la viticoltura iz Italije i dr., te s državnim i županijskim organizacijama i udrugama poljoprivrednika.

http://www.iptpo.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Anita Silvana Ilak Peršurić, Jusuf Šehanović, Đordano Peršurić, "The Influences of Scientific and Educational Institutions on Agricultural Development", u: Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri, Zbornik radova, Poreč 1999.; Đurđica Žutinić, A. S. Ilak Peršurić, J. Šehanović, "Population Migrations and Implications on Rural Areas – Case Study of Istra County", ibid.; Marko Legović, Uzroci zaostajanja poljoprivrede Istre, Poreč 2000.