Poljoprivredna škola u Poreču

Poljoprivredna škola u Poreču, prva poljop. škola u Istri. U sklopu Pokrajinske vinarsko-voćarske stanice (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč) 1883. osnovao ju je C. Hugues. Na poč. XX.st. stanica i škola preselile su se u suvremenu školsku zgradu pod nazivom »Praktična poljoprivredna škola«, koja je sadržavala urede, učionice, kabinete, knjižnicu, poljoprivredni muzej, laboratorije, meteorološku stanicu, pokusne nasade, vinski podrum te đački dom. Nastava se izvodila na tal. jeziku, a školovanje se plaćalo, te je bilo nedostupno seoskoj djeci. Školu su stoga ugl. pohađala djeca tal. nacionalnosti.

Trajala je 3 godine (fakultativno 4), a nastava je bila usklađena sa sezonskim radovima na zemlji. Upisivani su učenici u dobi 14–17 god. sa završenom osnovnom školom i položenim prijamnim ispitom. Osnivanjem Poljoprivredne škole u Pazinu (1905.), u kojoj se nastava odvijala na hrv. jeziku, porečka škola gubi na važnosti. Zbog utjecaja faš. politike 1920−45. škola je imala malo polaznika, a znanstvenoistraživački i prosvjetni rad bio je zanemaren. Nakon II. svj. rata Oblasni narodni odbor za Istru donio je Odluku o uvođenju nastave na hrv. jeziku u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Poreču (1945). Do 1947. nastava se usporedno izvodila na hrvatskom i talijanskom jeziku, a s vremenom su se mijenjali i nastavni planovi. Program se sastojao od hrvatskog i stranog jezika, povijesti, zemljopisa, ekonomike, radne higijene, kemije, biologije, meteorologije, organizacije te stručnih poljoprivrednih predmeta. Školsko je imanje 1950-ih povećano na 249ha, a obuhvaćalo je dvije staje, strojeve, opremu i vinski podrum kapaciteta 65 vagona vina. Zbog stručnosti i dobrih rezultata škole 1954. osnovan je Zavod za unapređenje gospodarstva, koji je od 1955. djelovao pod imenom Poljoprivredne stanice. God. 1961–66. u istoj je zgradi djelovala Viša poljoprivredna škola, koja je obrazovala inženjere voćarsko-vinogradarsko-vinarskoga smjera. Tijekom 1960-ih Srednja poljoprivredna škola udružila se s ekonomskom i turističkom školom u obrazovni centar koji postoji i danas. Srednja škola Mate Balote u Poreču danas u četverogodišnjem programu školuje, između ostalog, i poljoprivredne tehničare. Nastava se izvodi na poljop. imanju te u školskim kabinetima, laboratorijima i učionicama. Osim općih predmeta program obuhvaća osnove biljne proizvodnje, organizaciju rada i mehanizaciju u biljnoj proizvodnji, specijalno ratarstvo, specijalno voćarstvo, specijalno vinogradarstvo, sjemenarstvo, zaštitu bilja, praktičnu nastavu i stručnu praksu.


http://www.ss-matebalote.hr/

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Orlić, 110 godina Poljoprivredne škole Poreč, Poreč 1985; A. S. Ilak Peršurić, J. Šehanović, Đ. Peršurić, The influences of scientific and educational institutions on agricultural development, u: Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri (zbornik radova), Poreč 1999.

Slučajna natuknica

Slatti, Anita