Tunel Učka

Tunel Učka, cestovni podzemni prolaz prokopan kroz planinu Učku na cesti Matulji-Lupoglav.

Koncepcija cestovne mreže Istre izložena je u Regionalnom prostornom planu Istre, a nositelj izradbe bio je Urbanistički institut Hrvatske. Rad na tom iznimno važnom projektu odvijao se 1964.-68. i ta prostorno-planska rješenja ključna su za daljnju izgradnju cestovnih prometnica u Istri, a posebno za povezivanje cestovne mreže Istre s ostalom cestovnom mrežom Hrvatske. Prostorni planovi višeg reda (makroregije i Republike), koji su doneseni poslije, u osnovi su preuzeli koncepciju Regionalnoga prostornog plana Istre iz 1968. Dogovorom općina Istre i Rijeke te predstavnika Republike Hrvatske i mjerodavnih tijela te stručnih institucija nakon višegodišnjih rasprava u Opatiji je 1970. kao optimalno rješenje prihvaćeno svladavanje masiva Učke na pravcu Lupoglav-Matulji izgradnjom tunela kroz Učku u dužini od 5 km na koti 500 m nadmorske visine, s kvalitetom ceste I. razreda (odgovara današnjoj kvaliteti brze ceste širine 7 m). Za nadziranje čitavoga poduhvata osnovan je Koordinacijski odbor za izgradnju tunela kroz Učku (predsjednik Anton Bubić) i poduzeće za izgradnju Učka Pazin (direktor Aleksa Ladavac). Izradba studije opravdanosti i tehničke dokumentacije povjerena je Institutu građevinarstva Hrvatske iz Zagreba. Kako bi dale djelomičnu financijsku potporu realizaciji tog projekta, istarske općine raspisale su općenarodni zajam, a Rijeka je sufinancirala komercijalnim zajmom Riječke banke. U razdoblju 1971.-73. obavljeni su opsežni pripremni radovi.

Nakon osiguranja ukupnih financijskih sredstava 1976. s poduzećem Hidroelektrom iz Zagreba i s kooperantom Konstruktorom iz Splita potpisan je ugovor o građenju. Tunel Učka probijen je 14.V.1978., a zajedno s cestovnom dionicom Matulji-Lupoglav, u ukupnoj dužini od 24 km, dovršen je i pušten u promet 27.IX.1981. Tunel Učka dugačak je 5,07 km te ima dva vozna traka širine 3,50 m, korisnu visinu od 4,5 m, dvije bankine od 0,80 m i umjetno uzdužno prozračivanje. Investitori izgradnje tunela Učka s cestovnim dionicama Matulji-Tunel Učka i Lupoglav-Tunel Učka bili su Samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske te, u ime općina Istre i Rijeke, poduzeće Učka Pazin, koje su ga i osnovale. Tijekom 2008. i 2009. uloženo je u modernizaciju tehnološki i fizički dotrajale opreme tunela Učka. Ugrađen je novi TV sustav s automatskom detekcijom incidenata te novi sustav vatrodojave i kontrole atmosfere u tunelu. Uz nabavu novog vatrogasnog vozila i opreme, opremljen je centar upravljanja tunela i vatrogasni centar. Također, u tunelu Učka ugrađena je i nova signalizacija.

Kroz naplatna mjesta Istarskog ipsilona godišnje prođe 4.485.197 vozila te se taj broj svake godine povećava. Na naplatnom mjestu tunela Učka prosječni dnevni promet u 2008. iznosio je 8.454 dok je prosječni godišnji promet na naplatnom mjestu na mostu Mirna iznosio 4.934.

http://www.bina-istra.com/

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply