Freske u Kanfanaru

Pozicija crkve sv. Agate je dva kilometra sjeveroistočno od Kanfanara, na cesti za Barat. Ta je ranoromanička građevina izgrađena u 11. stoljeću s unutarnjom polukružnom apsidom.

Freske u njoj su jedne od starijih u Istri, prevladava kombinacija bizantskog utjecaja i rane romanike. Crkvom dominira prikaz Krista u ulozi suca pokraj kojega se nalaze likovi Marije i Ivana. Krist je prikazan kao golobradi mladić koji u ruci drži neuobičajeni natpis: REX IUDEORUM. Na trijumfalnom luku žrtva Kainova i Abelova zamjenjuje uobičajeni prikaz Navještenja. Svetice Agata i Lucija nalaze se u poljima ispod trijumfalnog luka. Nacrt je u apsidi. Lik Bogorodice s rukama uzdignutim u molitvu okružen je sa svake strane petoricom apostola. Apostoli stoje frontalno s gotovo jednakim licima i skoro potpuno istim položajem ruku. Pozadina ovih likova je plošna i podijeljena je u monokromne vodoravne pojaseve.

U.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Istarske freske, urednik: Miodrag Kalčić, Istarska županija, Željko Bistrović, Šareni trag istarskih fresaka, Istarska županija, 2011.

Slučajna natuknica

Šajina, Josip