Kostanjica kod Valture, crkva Blažene Djevice Marije, (snimio Marko Levak), 2022.

Kostanjica (Kostanjevica) kod Valture

Kostȁnjica (Kostȁnjevica, tal. Castagna), područje s ostatcima srednjovjekovnog naselja jugozapadno od Valture, u blizini Zračne luke Pula, općina Ližnjan (44°54′N; 13°57′E).

Naselje se spominje 1150. kao Vicus Castaneus, a izgrađeno je na mjestu antičke ladanjske vile. Prema nekim tumačenjima, ondje je 284. bio pogubljen ranokršćanski mučenik sv. German. Posjed ravenskoga nadbiskupa, koji ga je 1197. darovao građanima Pule.

Zbog naglog opadanja broja stanovnika u XVI. st. (epidemije i endemska malarija), naselje je napušteno 1585., a malobrojni preživjeli stanovnici preselili su se u Muntić. Poslije toga u više su navrata mletačke vlasti bez uspjeha naseljavale nove stanovnike, a područje je 1647. dodijeljeno novim doseljenicima koji su se naselili u Valturu.

Pokraj groblja bila je crkvica sv. Gala (spominje se 1472.), koja više ne postoji. Do danas se sačuvala jednobrodna crkva Blažene Djevice Marije, koja se nalazila izvan naselja. Prvi se put spominje u XVI. st., a ima istaknutu polukružnu apsidu i zvonik na preslicu. Iz crkve su gotički drveni kipovi Blažene Djevice Marije s Djetetom, sv. Petra, sv. Ivana Krstitelja i nepoznatog svetca u dominikanskom habitu, koji su pripadali nesačuvanom poliptihu iz početka druge polovice XV. st., a danas se čuvaju u Biskupijskom muzeju u Poreču. Postojao je i vrijedan drveni rezbareni oltarni retabl s kipovima Blažene Djevice Marije i apostola iz prve polovice XVII. st. Crkvi pripadaju i dva zvona iz 1454. i 1521. Na zidovima se naziru tragovi fresaka. Na pročelju je uzidan natpis goticom iz XIV. st. i ulomak antičkog nadgrobnoga natpisa. Pripada muntićkoj župi.

Više ilustracija s podacima na stranicama Istarska kulturna baština - Patrimonio culturale istriano: http://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/?location=100&q=kostanjica%20valture&order=title

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Bernardo Schiavuzzi, „Attraverso l’agro colonico di Pola“, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, XXIV, 1908., 132-133; Vanda Ekl, Gotičko kiparstvo u Istri, Zagreb 1982., 154-155; Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI. – XVIII. stoljeće), Pula 1995., 91-96; Predrag Marković – Ivan Matejčić – Damir Tulić, Umjetnička baština istarske crkve / Il patrimonio artistico della chiesa istriana, 2, Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća / Scultura dal XIV al XVIII secolo, Pula – Pola 2017., 150-152.

Vezani članci

Valtura