Mandić, Davor

Mandić, Davor, povjesničar, muzealac (Jadreški, 7.X.1947.). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Puli, a studij povijesti i povijesti umjetnosti 1972. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu doktorirao 1997. disertacijom Političke i vojne prilike u Istri tijekom Drugog svjetskog rata (1939.1945.)

Profesionalnu karijeru započeo je 1972. u Muzeju narodne revolucije (MNR) u Puli. Stručno zvanje kustosa stekao je 1991., višeg kustosa 1999., a muzejskog savjetnika 2002. Nakon što je u tri navrata bio vršitelj dužnosti, 1985. je imenovan direktorom MNR-a. Tijekom 1990. inicirao je njegovu preobrazbu proširenjem djelatnosti u Povijesni muzej Istre (PMI) te je 1994. imenovan privremenim ravnateljem, a 1997. i ravnateljem. Na toj dužnosti ostat će do 2009., a u mirovinu je otišao 2012. Tijekom upravljanja muzejom (MNR, odnosno PMI) inicirao je ustrojavanje desetak novih zbirki, obogatio muzejski fundus s više od 30 tisuća arhivalija, uredio spremište za arhivsku građu... Pokrenuo je 1987. izradu povijesno-prostorne studije pulskog Kaštela (u kojem je muzej) i sudjelovao u njenoj izradi te istraživanjima, konzerviranju i sanaciji te fortifikacije. Bio je 1997. član hrvatsko-mađarske istraživačke skupine na olupini bojnog broda Szent István, a 2003. voditelj podmorskog istraživanja na olupini parobroda Baron Gautsch. Izdavački projekt Statut općine pulske, kojem je bio odgovorni urednik, nagrađen je 2001. Poveljom "Josip Juraj Strossmayer". Sudjeluje u znanstvenom projektu Istra i Rijeka. Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.). Autor je više od 200 znanstvenih i stručnih članaka, prikaza i osvrta u časopisima, zbornicima i novinama, više studija, elaborata i recenzija te enciklopedijskih natuknica u Hrvatskoj i Istarskoj enciklopediji. Autor je ili koautor 85 izložbi raznih tematika, prilozima je sudjelovao na šezdesetak znanstvenih skupova, kolokvija i kongresa povjesničara i muzealaca. Objavio je knjige Austrougarski bojni brod klase "Tegethoff" Szent István (s Marijanom Orlićem, Pula 1998.), Zaštićeni podmorski lokalitet - austrougarski bojni brod klase "Tegethoff" - Szent István (četverojezično izdanje, koautor M. Orlić, Zagreb - Pula 2001.), Istra u vihoru Velikog rata: sudbina evakuiraca 1914.-1918. (Pula 2013.), poglavlje Doprinos Ive Maroevića kulturnoj povijesti Istre (u Ivi Maroeviću baštinici u spomen,urednici Žarka Vujić i Marko Špikić, 2009.), predavanje Istarski egzodusi u kontekstu političkih, gospodarskih i inih prilika u 19. i 20. stoljeću (Pazin 2009.). Izdao/uredio je katalog Dva tisućljeća pisane riječi u Istri (Pula 1994.), Gruss aus Pula (1999.), Za cara i domovinu (2008.) i dr. Bio je ili jest politički i društveno aktivan, polovicom 1970-ih vijećnik u skupštinama Općine Pula i Zajednice općina Rijeka, član i/ili predsjednik niza odbora - od gradske do republičke razine - u oblasti kulture i muzejske djelatnosti, kao i član više društava muzealaca i povjesničara te uredništava stručnih publikacija. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima 1999. i odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply