Rojnić, Mario

Rojnić, Mario, gospodarstvenik (Frkeči kraj Barbana, 8.IX.1938. - Pula, 19.X.1985.). Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1973. U NO Kotara Pula i Zavodu za statistiku Pula radio je na plansko-analitičkim poslovima. 

Od 1975. bio je ravnatelj Zavoda za ekonomiku u Puli, gdje je vodio izradu studija važnih za grad Pulu i Istru. Nakon kraćeg obnašanja službe predsjednika Izvršnoga vijeća Skupštine Općine Pula, od 1978. ravnatelj je Poslovne zajednice za vanjsku trgovinu GIO Export-Import iz Pule. U mandatu 1968-72. bio je izaslanikom u Hrv. saboru. Predavao je na Višoj ekonomskoj školi u Puli te sudjelovao u radu znan. skupova Susreti na dragom kamenu posvećenih Miji Mirkoviću.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Figli della Lupa