Melchiorre Corelli (Curelich)

Corelli (Curelich), Melchiorre

Corelli (Curelich), Melchiorre, povjesničar (Pićan, 30.VII.1886. - Trst, 19.VII.1955.). Djetinjstvo je proveo u Labinu. Studirao je u Trstu i Grazu, a zatim je radio u školama u Kopru, Trstu, Firenci i Rijeci. Od 1920-ih i za II.svjetskog rata živio je u Labinu, gdje je sudjelovao u kulturnom i političkom životu grada i područja. Bio je 1923. među organizatorima svečanoga prenošenja kostiju Tomasa Lucianija natrag u Labin. Objavio je nekoliko manjih radova o labinskim temama: Termini e modi di dire (toscani, veneti, ecc.) usati dagli Slavi nel territorio di Albona (Pagine Istriane, 1908., 1-2); Il Lapidario albonese (Labin i Poreč 1937.). Nakon II.svj. rata preselio se u Goricu, pa u Trst, gdje je uređivao treći niz časopisa Pagine Istriane (1949.-55.). U tom je razdoblju objavljivao gotovo samo tekstove u službi borbe esula protiv promjene granica: Il diritto d'Italia sulla Venezia Giulia (Gorizia 1950.); Martirologio istriano, settembre-ottobre 1943. (Pagine Istriane, 1953.); Trieste restituita all'Italia (Pagine Istriane, 1954.).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Udine 1991.

Slučajna natuknica

Mitis, Silvio