Matejčić, Radmila

Matejčić, Radmila, arheologinja i povjesničarka umjetnosti (Banja Luka, 7.X.1922 - Rijeka, 20.VIII.1990). Studirala i magistrirala u Zagrebu, gdje je 1977. i doktorirala tezom Barok u Istri, Rijeci i Hrvatskom primorju. Bila je kustos u Pomorskom i povijesnom muzeju u Rijeci 1952-80., a nakon toga prof. na Odsjeku za lik. kulturu Pedagoškoga fakulteta u Rijeci, gdje je predavala umjetnost staroga vijeka i umjetnost baroka. 

Vodila je arheol. iskapanja i hidroarheol. istraživanja na Kvarneru te je bila autorom pionirskih istraživanja umjetnosti i arhitekture XVII. i XVIII. st. u Rijeci, Istri i na kvarnerskim otocima. Intenzivno se bavila i graditeljstvom Rijeke XIX. i poč. XX.st., o čemu je objavila i knjigu Kako čitati grad. Rijeka jučer, danas (1988). Mnogobrojne znan. i stručne radove objavila je u časopisima (Peristil, Dometi, Jadranski zbornik, Naša Rijeka, Kastavski zbornik, Liburnijske teme i dr.). Bavila se i lik. kritikom, pišući poglavito za Novi list (1952-78) te mnogobrojne kataloge za izložbe. Autor je poglavlja Barok u Istri i Hrvatskom primorju u knjizi Barok u Hrvatskoj (A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, 1982). Njezinu djelu posvećen je zbornik radova Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije (1993).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

I. Reberski, Dr. Radmila Matejčić (1922-1990), Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1990, 14; Ž. Cetinić, Bibliografija Radmile Matejčić, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 1991, 1-4.