Bartolomeo Gianelli, Istrijan Biagio Zulian pali barut u tvrđavi u Haniji na Kreti (Kandija) prilikom upada Osmanlija u Kandijskom ratu 1645.

Gianelli, Bartolomeo (Bortolo)

Gianelli, Bartolomeo (Bortolo), slikar (Kopar, 20.II.1824. - Kopar, 10.XII.1894.).

Godine 1841. upisao se na Umjetničku akademiju u Veneciji, gdje ga je vodio profesor estetike Pietro Selvatico. Nakon 1846. pokušao je dopuniti slikarsko znanje u Beču, ali je iz glavnog grada bio protjeran kao politički nepodoban. Nakon vjenčanja s Annom Candotti iz Kopra (1851.) vratio se u Veneciju gdje je izlagao marine i krajolike na ljetnim izložbama.

Afirmirao se velikom oltarnom slikom Sv. Petar i Pavao (1853.) za koparsku katedralu. Nakon ženine smrti 1868. dobio je službu u koparskoj gimnaziji kao profesor risanja. Druga žena Anna Del Bello (od 1881.) nakon njegove je smrti skrbno čuvala ostavštinu crteža i slika, koja je prije II. svjetskog rata razdijeljena između više privatnih zbirki.

Gianelli se rano oslobodio romantičnog akademizma i ostavštine nazarenskih slikara te je razvio svojstvenu verističnu pejsažnu motiviku u najboljoj mletačkoj tradiciji. Postao je neposredan kroničar svojega grada i okolice. Slikarski je opus prožeo socijalnom tematikom, čak i kad se laćao velikih nabožnih kompozicija. Bio je cijenjen kao realističan portretist, dobar restaurator i slikar krajolika; odlikuju ga slikovite koloristične impresije.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Francesco Semi, Cenni sul pittore Bartolomeo Gianelli, Capodistria 1931.; Edvilijo Gardina, Bartolomeo Gianelli 1824-1894, Koper 1994.