Crasnich, Rinaldo

Crasnich, Rinaldo, antifašist, odvjetnik (Pazin, 4.V.1903. - Trst, 7.XI.1963.).

U Trstu se kao mladi republikanac 1924. pridružuje pokretu Unione goliardica per la libertà koji se suprotstavljao rastućem fašističkom režimu. Od 1943. aktivan je u partizanskom pokretu otpora i jedan je od čelnika Partito d'azione (Akcijska stranka) julijskog CLN-a (Comitato di Liberazione Nazionale, Odbor nacionalnog oslobođenja). Zalagao se da nakon rata Julijska Venecija ostane cjelovita, i dalje u sastavu Italije, ali sa širokom autonomijom i nacionalnom ravnopravnošću talijanskog i slavenskog stanovništva. Jedan je od potpisnika (s nadimkom iz ilegale Caracci) dokumenta iz prosinca 1944. u kojem četiri stranke CLN-a Julijsku Veneciju vide kao autonomnu regiju u kojoj su Slovenci i Hrvati pravno, kulturno i ekonomski potpuno ravnopravni s Talijanima te imaju zajamčenu upotrebu vlastitog jezika i pravo osnivanja škola na svojem jeziku, kao i kulturnih, vjerskih, sportskih i gospodarskih udruga. Po toj viziji u "budućoj Europi oslobođenoj nacionalizama i imperijalizma" Trst bi bio otvoreni grad i luka, ali povijesne su prilike krenule drugim smjerom.

Po profesiji je bio odvjetnik, a u poraću je u Trstu besplatno vodio pravni ured INPS-a (talijanskog mirovinskog fonda). Od 1952. bio je i član tršćanskog društva Minerva.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Monica Rebeschini, La Trieste di Pincherle, Trst 2008.; Il bicentenario della Società di Minerva 1810-2010, Trieste 2011.