Darmini, Juraj (Giorgio)

Darmini (Darmino, D'Armino, Darminus), Juraj (Giorgio), novigradski biskup (Thine na Kreti, 1593. - Buje, 20.XI.1670.).

Izabravši svećenički poziv, postigao je doktorat obaju prava i u gradu Kandiji (današnji Iraklion) obavljao službu kanonika, pa kanonika pokorničara. Zbog prodiranja Osmanlija prema zapadu napustio je otok i doselio se u Veneciju te je 1633. bio posvećen za biskupa Caorlea, otoka u mletačkoj laguni, a odande je 1655. bio premješten za biskupa u Novigrad.

Obavio je dvije vizitacije župa i odaslao u Rim 1660. i 1670. relacije o bijednome stanju u biskupiji, navevši da je broj žitelja u 12 župa pao na oko 6.000, a u Novigradu životari do 30 obitelji i 12 raštrkanih izvan grada. Izvijestio je da su se za hrvatske vjernike brinuli svećenici glagoljaši, koji zbog sveopće neimaštine nisu mogli nabaviti ni najnužnije liturgijske knjige što ih je u Rimu tiskala Kongregacija de Propaganda fide, a za oko 120 manjih crkava brinule su se njihove bratovštine, kojima su laički upravitelji rasipali prihode. U malaričnome Novigradu biskupa je pogodila opća klonulost, a zatim i sljepoća, te se preselio u zdravije Buje, odakle je na nosilima obavio kanonski pohod svih župa. Uspio je osnovati dva kanonikata te otvoriti sjemenište i zalagaonicu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Francesco Babudri, "Ruolo cronologico dei vescovi di Cittanova d'Istria", Archeografo Triestino, 1911., 6; Patritius Gauchat, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, IV, Padova 1967.; Luigi Parentin, Cittanova d'Istria, Trieste 1974.; Ivan Grah, "Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588-1808)", Croatica Christiana periodica, 1986., 16.

Slučajna natuknica

David, Stjepan