Folium dioecesanum Parentino - Polense

Folium dioecesanum Parentino - Polense, glasilo Porečke i Pulske biskupije, mjesečnik izlazio u Poreču 1879-82. i 1894-1946. Pokrenuo ga je na latinskom jeziku biskup Ivan Nepomuk Glavina. Nakon prekida nastavio ga je objavljivati biskup I. K. Flapp

Od 1879. do 1942. četiri je puta mijenjao latinski naziv. Za biskupovanja M. R. Radossija izlazio je 1942-46. pod talijanskim nazivom Bollettino delle Unite Diocesi di Parenzo e Pola. Starija su godišta bogata crkveno-pov. i hagiografskim podatcima, radovima i člancima na lat. jeziku. Od 1947. do 1984. glasilo izlazi pod nazivom Crkvene obavijesti, povremeno i u različitim tehnikama, potom izlazi četiri do pet puta godišnje.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Bogneri, La Stampa periodica italiana in Istria (1807-1947), Trieste 1986; P. Zovatto, La Stampa cattolica italiana e slovena a Trieste, Udine 1987; M. Bartolić, I. Grah (priređivači), Crkva u Istri, osobe, mjesta i drugi podaci Porečke i Pulske biskupije, Pazin 1999.

Slučajna natuknica

Martini, Lucifero