Poljoprivredni kombinati

Poljoprivredni kombinati (PK), pretežit organizacijski oblik poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj od 1960-ih do 1991., u kojima se ujedinjavala primarna proizvodnja i prerada. Nastali su spajanjem državnih poljoprivrednih dobara i općih poljop. zadruga prema teritorijalnom načelu na području tadašnjih općina (PK Labin, PK Pazin, PK Poreč i PK Umag). U njihovu su sastavu bile i organizacijske jedinice za kooperaciju sa seljačkim gospodarstvima. 

S vremenom su PK mijenjali imena, udruživali i razdruživali se u složenije sustave, međusobno ili s drugim gospodarskim subjektima u turizmu i trgovini, a u skladu s gospodarskom politikom i vrijedećim zakonima. Njihovi proizvodni kapaciteti 1991. bili su: oranice površine 4421 ha, vinogradi 1304 ha, voćnjaci i maslinici 494 ha, plastenici 2 ha, farma za 540 krava muzara, objekti za godišnji tov 5500 goveda, farma za 1300 ovaca s preradom mlijeka, peradarske farme površine 78220 m2, inkubatorska stanica za 2,3 mil. purećih jaja, klaonica za godišnju proizvodnju 15000 t mesa peradi, klaonica krupne stoke za 1200 t mesa, dehidrator za proizvodnju 3000 t lucerninog brašna, tvornica za proizvodnju 55000 t stočne hrane, vinarski podrumi za 23800 t vina, uljare za preradu oko 2000 kg maslina na sat, mlin i silos za žitarice od 7000 t, pekarnica za godišnju proizvodnju 3000 t kruha, peciva i kolača te hoteli sa 114 kreveta. Zaposlenih je bilo 1989. PK su ukinuti 1992. pretvorbom društvenoga u državno vlasništvo te privatizacijom. Iz njih su nastale tvrtke: Agrolabin, Agrolaguna, PIK Umag i Puris.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply