Ujčić, Josip

Ujčić, Josip, beogradski nadbiskup, sveučilišni profesor (Stari Pazin, 11.II.1880 - Beograd, 24.III.1964). Nakon što je završio studij na goričkoj bogosloviji 1902., zaređen je za svećenika. Nastavio je teološki studij u Beču (Augustineum) i 1908. obranio doktorsku disertaciju Historia glagolicae speciali cum respectu ad decreta pontificia

Potom je predavao na goričkoj bogosloviji, a 1912-19. bio je ravnateljem zavoda Augustineum i profesor na bečkom teološkom fakultetu, zatim profesor moralne teologije na ljubljanskoj teologiji do 1936., kad je imenovan beogradskim nadbiskupom i banatskim apostolskim administratorom. U teškom predratnom i ratnom razdoblju pomagao je katoličkim vjernicima svoje nadbiskupije. Bio je predsjednikom Biskupske konferencije Jugoslavije (1948-61). Zauzimao se za uređenje odnosa između Crkve i države, a sudjelovao je u pripremama i radu Drugoga vatikanskoga sabora. Objavio je raspravu Über den Kodeks Hammurabis und sein Verhältnis zur hl. Schrift, različite članke u časopisima, te uredio (s J. Seiplom) više izdanja udžbenika Theologia Moralis E. Müllera.


Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Črni Kal