Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, ustanova koja provodi u cijelosti higijensko-epidemiološke, socijalno-medicinske poslove zdravstvene zaštite na području Istre po djelatnostima: epidemiologija, zdravstvena ekologija, mikrobiologija i parazitologija. 

Zavod za zaštitu zdravlja djelovao je od 1936. kao javna ustanova osnovana potporom Rektorata Pokrajine i antituberkuloznoga konzorcija. U novoizgrađenom zdanju bili su smješteni: laboratoriji za serologiju, bakteriologiju i sanitarnu kemiju te antituberkulozni dispanzer. God. 1940. zavod je imenovan Pokrajinskim centrom za higijenu i profilaksu (Centro d'Igiene e Profilassi). Nakon II. svjetskog rata trebalo je ponovno organizirati napuštenu djelatnost centra. Stoga je u Puli najprije (1947) utemeljena Sanitarno-epidemiološka stanica, koja je usko surađivala s Domom narodnog zdravlja. God. 1956. osnovan je Higijenski zavod, 1960. imenovan Zavodom za zaštitu zdravlja i socijalni rad za područje kotara Pule. Stručni se rad Zavoda sve više proširivao i povećavao, pa je ta institucija konačno dobila ime i prerogative Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

I. Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, Pula 1977; R. Zekić, Isječak iz povijesti mikrobiologije i parazitologije u Puli, u: Zbornik zdravstva u Istri, Pula 1982.

Slučajna natuknica

Kelti