Vinkuranska vala, (fotoarhiva Glasa Istre, snimio Danijel Bartolić)

Vinkuranska vala

Vinkurȃnska vȁla (Valkagȍja, tal. Val Cagoia), morska uvala podno Vinkurana.

Dobro zaštićena od bure i juga, a od zapadnih i jugozapadnih vjetrova otokom Veruda koji se nalazi pred ulazom u uvalu, izuzetno je pogodna za sidrenje manjih brodica. Najveća je dubina u uvali 11 m. Sadrži više manjih uvala: Blato (Soline), Kanalić, Kaštanjež i Pećine. U Kanaliću se nalaze ostatci crkve sv. Nikole (Sv. Mikȕla) iz VIII. st.

Odavno prepoznata kao sigurno sidrište, stoljećima je služila brodovima koji su plovili na jug kao mjesto gdje mogu čekati povoljno vrijeme za preplovljavanje Kvarnera. U doba Mletačke Republike smatrana je dijelom uvale Veruda (Val di Veruda) bez posebnoga imena zabilježenog na kartama, a u XIX. st. na zemljovidima se naziva Valkagoja (Val Cagoia, Val Cacoia), očito nazvana po puževima. Naziv uvala Soline počeo se za cijelu uvalu (umjesto samo za jedan njezin dio, današnju uvalu Blato) rabiti na austrougarskim vojnim kartama pred Prvi svjetski rat pa tako uglavnom stoji i na današnjim zemljovidima, iako stanovništvo zaljev zove Vinkuranskom valom (a pulski Talijani Val Cagoia). Na nekim zemljovidima Vojnogeografskog instituta JNA naziva se uvalom Selina, prema brdu koje stoji s lijeve strane na ulazu u valu i koje je od 1996. zaštićeno u kategoriji park-šume.

Od 1942. do sredine 1960-ih u uvali Blato bilo je uzgajalište oštriga (kamenica).

U vali je 2021. postavljena kamena skulptura Plemenita periska, djelo kipara Tihomira Hodaka.

U Vinkuranskoj vali je 2017. uređeno sidrište (Sidrište Vinkuranska vala) kao dio javne luke namijenjen privezu plovnih objekata na plutaču pod ingerencijom Lučke uprave Pula (koja je uvalu odlukom Vlade dobila na upravljanje), bez čijeg odobrenja nije dopušten privez. Mogu se privezivati plovila do 18 m duljine; iznimno, i samo ljeti, moguće je dobiti posebno odobrenje za privez dužih plovila. To znači da je zabranjeno sidrenje vlastitim sidrom, osim u slučaju nevremena. Time je okončano razdoblje nekontroliranoga sidrenja, uglavnom turista, koje je značajno ugrozilo floru i faunu podmorja uvale. Izvan organiziranog sidrišta domicilno stanovništvo Vinkurana i Banjola i dalje ima pravo privezivati svoja plovila.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply