Craglietto, Attilio

Craglietto, Attilio, prosvjetni, javni i politički djelatnik, dijalektolog i publicist (Cres, 1876 – Trst, 1966). Bio je profesor i ravnatelj liceja, ali se isticao i u redovima Narodne stranke (Partito Popolare) te bio jedan od poticatelja rada odbora Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) u Puli (1945–47). U politici je zastupao demokršćanske ideje i kao predstavnik CLN-a putovao u Rim.

Uspomene na zbivanja u Puli prilikom dolaska međunarodne komisije za razgraničenje opisao je u članku Il 22 marzo a Pola (u časopisu L’Arena di Pola, 6.V.1953). Napisao je niz stručnih članaka o creskom i tršćanskom tal. dijalektu, npr. Di una particolarità del dialetto chersino (časopis Pagine Istriane, 1909., 7), Mula e mulo nel dialetto triestino (ibid., 1911., 9) te opširniji rad o tal. tragovima u govoru istarskih Hrvata Cenni sugli elementi italiani della parlata dei Croati dell’Istria (časopis Collezione di Studi Slavi, Zadar, 1936., 3). Na njegove se teze o kulturološki nižoj razini govora istarskih čakavaca osvrnuo T. Peruško. Surađivao je (1909–14) u glasilu tal. Realne pokrajinske gimnazije u Pazinu Programma del Ginnasio Reale Provinciale.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Necrologi: Attilio Craglieto, Pagine Istriane, Trieste, 1966, 17–18; F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, Trieste 1991; T. Peruško, Razgovori o jeziku u Istri, Pula 1965.

Slučajna natuknica

Doroghy, Zvonimir