Debeljuh, Miho

Debeljuh, Miho, knjižničar i romanist (Tudari kraj Žminja, 1.X.1927. – Pula, 29.III.1999.).

Stupio 1943. u narodnooslobodilačku vojsku (NOV), 1944. završio prvi učiteljski tečaj te službovao kao učitelj i referent Propodjela Kotarskoga NOO-a Žminj. Nakon rata završio studij talijanskoga i latinskog jezika na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radio je najprije u gimnazijama u Pazinu i Puli, 1966.–78. bio je ravnateljem tadanje Naučne biblioteke u Puli (Sveučilišna knjižnica u Puli), potom je radio u prosvjetnoj inspekciji.

Objavio je niz članaka o knjižnicama u Istri, o rukopisnoj građi u Naučnoj biblioteci u Puli, priredio za tisak rukopis rječnika vodnjanskoga jezika. Pisao je pjesme na hrvaskom standardnom jeziku, žminjskoj čakavštini (Na Križine, s. l. 1995.) i istarskim romanskim narječjima.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Hraste, Mate