Del Ton, Giuseppe

Del Ton, Giuseppe, klas. filolog i pisac (Vodnjan, 29.VI.1900 – Vatikan, 1.III.1997). Bio je svećenik Porečko-pulske biskupije od 16.IV.1924. Kao stručnjak za klas. jezike Državnoga tajništva Svete stolice od 1932. pa sve do papinstva Ivana Pavla II. kontrolirao je sve važnije službene lat. isprave.

Predavao je na Papinskome lateranskom sveučilištu i na patrističkom institutu Augustineum. Papa Pavao VI. imenovao ga je apostolskim protonotarom s pravom prebivališta u Vatikanu. Za II. svj. rata bio je duhovnik i profesor lat. i grč. jezika u malom sjemeništu u Poreču. Do kraja života bio je inkardiniran u Porečko-pulsku biskupiju. Gl. su mu djela S. Paola Romana (Rim 1950) i Gli ideali di Virgilio (Rim 1982). Također je pisao pjesme na lat. i grč. jeziku klasičnim načinom (Momenti poetici, s. l., 1986). Napisao je i igrokaz o porečkom mučeniku sv. Mauru, koji se još u rukopisu zametnuo. S grčkoga na tal. jezik preveo je Povijest Crkve Euzebija Cezarejskoga. Prevodio je i tekstove sv. Ivana Zlatoustoga i ostalih crkv. otaca.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Bembo, Leone