Poljoprivredna škola u Pazinu

Poljoprivredna škola u Pazinu, školska ustanova za obrazovanje u poljoprivredi. Osnovana je 1905., u vrijeme vrlo teških gosp. prilika u Istri, posebice u poljoprivredi, kojom se bavilo oko 70% stanovništva. Bolesti vinove loze (filoksera, peronospora i pepelnica) prijetile su nestankom vinogradarstva, koje je bilo jedan od gl. dohodovnih izvora istarskih seljaka. Urodi ostalih poljop. kultura te prihodi od stočarstva bili su niski i nesigurni. Katastrofa se jedino mogla spriječiti primjenom tehnoloških postupaka temeljenih na višoj razini znanja, što je podrazumijevalo obrazovanje poljoprivrednika.

Nakon što je 1883. počela s radom Poljoprivredna škola u Poreču, Istarski sabor nije donio odluku o osnivanju još jedne škole s nastavom na hrv. jeziku, unatoč zahtjevima hrv. zastupnika. Budući da se nastava u porečkoj školi, kao i komunikacija sa seljacima, odvijala na tal. jeziku i time bila nerazumljiva najvećem dijelu istar. seljačkoga stanovništva. Gospodarsko društvo iz Pazina potaknulo je osnivanje poljoprivredne škole, te je za tu namjenu kupilo zgrade i zemljište. Odobrenjem bečke vlade škola je započela s radom 1905., isprva kao Carsko-kraljevsko uzor gospodarstvo, a 1907. kao Gospodarska škola, u koju su bili upisani prvi polaznici. Težište školovanja bilo je na usvajanju praktičnih znanja: danju se radilo na gospodarstvu, a navečer su se održavala predavanja. Ravnatelj Fran Trampuž znatno je pridonio radu škole i poboljšanju poljoprivrede u sr. Istri (1905–18). Od 1911. škola se uključila u austroug. obrazovni sustav djelujući kao jednogodišnja poljop. škola. Između dvaju svj. ratova bila je uključena u tal. obrazovni sustav. Nakon II.svj. rata pokušavala se prilagoditi novonastalim prilikama te je slijedila obrazovnu politiku tadašnje države, isprva kao Niža gospodarska škola, potom Jednogodišnja specijalna poljoprivredna škola i naposljetku Trogodišnja poljoprivredna škola voćarskog smjera s praktičnom obukom. Usprkos naporima nastavnikâ i ravnatelja Vjekoslava Zidarića, 1963. prestala je s radom. Tada je na području današnje Istarske županije bilo ukupno 22311 poljop. kućanstava, a prihode isključivo iz poljop. djelatnosti na vlastitom poljop. imanju ostvarivalo je samo 10716 kućanstava, pa je ukidanje poljop. obrazovanja bilo neizbježno.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

P. Šolić, O radu Poljoprivredne škole u Pazinu, Pazinski memorijal 1989, 18; V. Zidarić, Osvrt na historijski razvoj i rad Poljoprivredne škole u Pazinu do 1918., Jadranski zbornik, 1962, 5.

Slučajna natuknica

Peruško, Tone