Krušne peći

Krušne peći, kamene konstrukcije za pečenje kruha. U Istri se do pojave krušnih peći kruh uglavnom pekao ispod čripnje, na ognjištu. Njihova gradnja u većoj mjeri započela je krajem XVIII. st. a najviše ih je bilo u južnoj i zapadnoj Istri te na Bujštini. U Istri su se gradile isključivo od kamena, dok je svod ložišta bio od cigle. Peći su mogle biti u vlasništvu jedne ili više obitelji, ili pak cijele seoske zajednice.

Nalazile su se u dvorištu domaćinstava, na glavnom trgu ili pokraj seoskog puta. Osim u Gračišću, gdje su postojale peći na baladuru, one su redovito građene u razini dvorišta, nekad prislonjene uz kuću ili gospodarski objekt. Po dimenzijama se dijele na manje (2x1,6m) i veće. Prve prevladavaju u južnoj a veće u sjevernoj Istri, gdje su na prednjoj strani imale nadstrešnicu za zaštitu od kiše. U južnoj i zapadnoj Istri krov je bio od kamenih škrilja, dok je na Bujštini češće od kanalica. Složenije peći imaju i otvore za zračenje, te umjetnički oblikovane dimnjake. One zidane u slobodnom prostoru imale su krov na dvije, dok one prislonjene na neki objekt imale su ga na jednu vodu. Na pročelju peći, ispred otvora, nalazila se kamena ploča koja je stršila oko desetak centimetara a služila je za odlaganje ispečenog kruha. Otvor se zatvarao kamenom pločom ili željeznim vratima. Unutrašnjost, obično u obliku volte, bila je obložena ciglama. Obavezan pribor uz peć bile su lopata i metla, a za spravljanje kruha bile su zadužene žene. Zajedničke krušne peći imale su i društvenu ulogu jer prilikom katoličkih blagdana i drugih svetkovina domaćice su čekale red za pečenje i to vrijeme iskorištavale za druženje. Dolazile su iz okolnih sela gdje tih peći nije bilo, te osim kruha pekle su različite obredne kolače (božićni kolač, pincu, jajarice).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

J. Miličević, Krušne peći u Istri, Jurina i Franina, svezak 50, 1992; Od pintadera do prehrane, Putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre, Arheološki muzej Istre, Pula 2012.

Slučajna natuknica

Brest