Apostolske administrature

Prekrajanje državnih granica u Istri nakon Drugog svjetskog rata odrazilo se i na područja biskupija putem kojih Katolička crkva djeluje na Poluotoku. Kao privremeno rješenje uspostavljene su 1947. apostolske administrature, posebne uprave nad biskupijama ili njihovim dijelovima koje su se održale sve do listopada 1977. Tada su bulom Pavla VI. Prvih stoljeća (Prioribus saeculi), a u skladu s Osimskim sporazumima iz 1975., ukinute sve apostolske administrature u Istri te uređene granice novih biskupija Tršćanske, Koparske, Porečke i pulske te Riječke.

Taj čin Katolička crkva u Istarskoj županiji drži uspostavom "ujedinjene Crkve u Istri" što nije posve točno, čak i kad se zanemari podjela hrvatskog dijela Istre na dvije biskupije, jer ni sve župe u Istarskoj županiji nisu pod jurisdikcijom Porečke i pulske biskupije.

Papinska bula Prioribus saeculi