Širola, Vitomir Pajo

Širola, Vitomir Pajo, antifašist (Brnasi kraj Kastva, 16.IX.1916 – Rijeka, 1957). Osnovnu školu završio u Svetom Mateju, a dvije god. zanatske škole u Kastvu.

U partizane otišao 2.XI.1941. na Tuhobiću, te se istaknuo hrabrošću pri povlačenju pred napadom tal. vojske. Kada su se u ožujku 1942. Kastavci pridružili Sušačanima i Grobničanima, Š. je postao zapovjednikom 5. čete 5. bataljuna »V. Gortan«, zatim zapovjednikom 2. bataljuna i operativnim časnikom u XIV. brigadi NOVH-a. Nakon kapitulacije Italije, u rujnu 1943. postao je zapovjednikom II. istarske brigade, s kojom je oslobodio Kopar i Izolu, a nakon preustroja partiz. snaga i pokreta u Istri, postao je zapovjednikom I. brigade »V. Gortan«, osnovane 1.IV. 1944. Brigada je u lipnju 1944. zauzela njem. garnizone u Pićnu, Gračišću, Šumberu i Svetoj Nedelji. Posebno se istaknuo hrabrošću u napadu na Mošćeničku Dragu 25.VII. Nakon osnutka II. istarske brigade, 29.VIII.1944. osnovana je kraj Čabra III. brigada i 43. istarska divizija, a Š. je upućen u Istru 3. XII. 1944. te je postao zapovjednikom Operativnoga sektora za Istru. Osnovao je pet samostalnih bataljuna, koji su uz pomoć 4. armije JA oslobodili Istru u travnju i svibnju 1945. Nar. herojem proglašen je 1951.

 

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

H. Buršić